banner

1.2: Variabelen

Variabelen ken je al vanuit de wiskunde. Als je een formule hebt, zoals y = 2x + 3, dan is x een variabele; x kan alle waarden aannemen.

Zo zijn er ook variabelen in PHP. Met behulp van variabelen kun je bijvoorbeeld berekeningen maken.

Een variabele in php begint altijd met het dollarteken '$'
Kijk maar eens naar het voorbeeld hieronder:

<?php
  $getal1
= 3;   // toekenningsopdracht: de waarde rechts het = teken wordt toegekend aan de variabele links van het = teken
  $getal2 = 5;   // het getal 5 wordt toegekend aan de variabele $getal2
  $resultaat = $getal1 + $getal2;  // we maken een nieuwe variabele aan: $resultaat en deze geven we de waarde van $getal1 + $getal2

  echo $resultaat;   // de inhoud van de variabele wordt in de broncode gezet!!!
?>

Plak deze code maar eens tussen <body> en </body> op je pagina en bekijk de uitkomst.

Samenvattend:

 • Een variabele begint altijd met een dollarteken ($)
 • Om een waarde aan een variabele te geven, typ je de naam van die variabele (mèt dollarteken!), daarna het = teken en vervolgens de waarde die je wilt toekennen (toekenningsopdracht).
 • Iedere instructie wordt afgesloten met een puntkomma (;)
In bovenstaand voorbeeld krijg je slechts het getal 8 op je beeldscherm. De waarde 8 is het gevolg van het optellen van de waarden uit de variabele $getal1 (3) en de waarde uit de variabele $getal2 (5). Het is natuurlijk beter om de hele som en uitkomst op je scherm te krijgen (3 + 5 = 8). Wat je hierbij moet weten is dat het + teken en het = teken uit de som eigenlijk gewoon tekst is. Er had ook kunnen staan: 3 plus 5 is 8.
Zoals we al gezien hadden in hoofdstuk 1 wordt tekst na de echo tussen 'enkele aanhalingstekens' gezet. Deze aanhalingstekens hoef je niet te gebruiken bij variabelen.

Helaas zijn we er dan nog niet....

In php moet je aangeven wanneer een variabele grenst aan een stuk tekst. Dit doe je met een koppelteken. In php is dat koppelteken een punt (.)
Komt er dus een variabele vóór of ná een stuk tekst dan zet je een punt tussen de tekst en de variabele.

Als je de hele som in beeld wilt brengen dan zal dat er als volgt uit komen te zien:

<?php
  echo $getal1. '+' .$getal2. '=' .$resultaat;
?>
Hieronder volgt de eerste opdracht van de cursus. Alle opdrachten bevatten hun eigen pagina's. Het is dus verstandig om in de root-map voor elke opdracht een aparte map te maken die de naam draagt van de opdracht. Een mooie mappenstructuur zou er dus als volgt uit kunnen zien:

opdrachtenstructuur
Als je wilt bekijken wat het resultaat is geworden van opdracht 1 dan hoef je aleen de localhost van je webserver op te vragen. Achter deze url type je dan nog even de naam van de map. Uiteindelijk staat er dan in de url: http://localhost:8080/opdracht 1
OPDRACHT 1
 1. Maak een index.php-pagina waarin je de som van twee getallen (zoals hierboven) laat zien. Sla deze pagina op in de map opdracht 1
 2. Maak een aanvulling in index.php zodanig dat je op het beeldscherm ook de berekeningen en de uitkomsten ziet van de volgende sommen:
  • getal1 - getal2
  • getal1 * getal2
  • getal1 / getal2
 3. Laat in index.php onder de sommen de SOM van de 4 uitkomsten van de gemaakte opgaven zien.
Tot nu toe hebben de variabelen waarmee we gewerkt hebben alleen getallen bevat. Je kunt echter ook werken met variabelen die tekst bevatten. Kijk maar eens naar het voorbeeld hieronder:
<?php
  $welkom
= 'Hartelijk welkom op deze site!<br />';
  $tekst = 'We hopen dat je PHP interessant gaat vinden.';
  echo $welkom;
  echo $tekst;
?>

Als je dit script uitvoert in de usbwebserver of uploadt naar je webhost en de pagina opent, zul je zien, dat de twee tekstregels op het scherm worden afgedrukt.

Samenvattend: Een variabele is een stukje geheugen met een naam (variabelenaam) en een wisselende (variabele) inhoud. Een variabele kun je in PHP maken door hem eenvoudigweg in de code op te nemen. Je kunt er een waarde aan toekennen met een toekenningsopdracht. Variabelen hoeven dus niet de hele tijd dezelfde waarde te hebben (anders zijn het geen variabelen meer!). Je kunt er op ieder moment een andere waarde aan toekennen.
Variabelen in php zijn te herkennen aan het Dollarteken waarmee ze moeten beginnen (bijv. $getal1).

<?php
  $getal
= 3;
  echo $getal;
   
  $getal = 10;
  echo $getal;
?>

In bovenstaand voorbeeld wordt er een variabele met de naam $getal gemaakt en er direct het getal 3 als waarde aan toegekend. Vervolgens wordt het getal 10 aan de variabele toegekend. Op dat moment wordt de waarde 3 dus overschreven door de waarde 10.

Het nut van variabelen wordt pas echt duidelijk in het volgende hoofdstuk, waar we met HTML-formulieren variabelen kunnen doorgeven aan andere pagina's, zodat we ze daar kunnen gebruiken.