banner

1.5: Alinea's

<br>

Zoals je wellicht al gemerkt hebt heeft het gebruik van de Entertoets geen effect op je web-pagina. Evenmin het gebruik van de tab-toets of het gebruik van extra spaties.
Om de tekst op een nieuwe regel te laten beginnen gebruiken we het element <br> (line break). Het enige wat dit element doet is naar een volgende regel springen.


Een <br> gedraagt zich als een ENTER-toets in bijvoorbeeld een Word-document. Je gaat naar de volgende regel maar laat geen regel open!

Bij een <br> hoef je geen </br> op te nemen.

<p> en </p>

Een alinea begint met <p> als beginelement. Deze alinea wordt afgesloten met </p>

Groot voordeel hiervan is dat je eenvoudig een bepaalde stijl op kunt nemen die geldt voor de hele alinea. Kijk maar eens naar onderstaand voorbeeld waarin een hele alinea gecentreerd wordt. Binnen het <p> element gebruik je dan extra toevoegingen. Deze toevoegingen behoren niet tot de html-taal. Het is CSS. Dat leer je in de volgende cursus.

<p style="text-align:center">Deze tekst wordt gecentreerd weergegeven</p>

We spreken af dat alle tekst in een website gevangen zit tussen een <p> en een </p> element of tussen een ander begin- en eindlabel. Daarover later meer.

<hn> </hn>

Koppen boven een artikel of alinea maken we met <hn> en </hn>, waarin n de waarde 1 t/m 6 kan hebben. Hoe lager het cijfer, hoe groter de letter. In de regel gebruiken we <h1> voor de titel bovenaan de pagina en <h3> voor alineakoppen. Het spreekt voor zich dat bij dit element ook een eindelement nodig is, anders zou de rest van de gehele tekst ook in de desbetreffende letter worden weergegeven.

LET OP! De titel is in dit verband iets anders dan <title>. Met <title> geven we de webpagina de naam zoals die in de titelbalk van de browser wordt weergegeven (in dit geval: Cursus HTML5). <hn> gebruik je om een hoofdstuk of paragraaftitel mee aan te duiden.

Vóór en ná een kop wordt automatisch een regel open gehouden. Het gebruik van <br> is na een kop dan ook niet nodig.

Opdracht 4: Alinea's

Pas al de verschillende elementen uit deze les toe op de html-pagina uit de vorige les. Zorg er in elk geval voor dat je naam in de grootste letter wordt weergegeven. Bewaar deze pagina weer als: index.html (overschrijven)

Extra

Je hebt in Opdracht 1 twee stukken tekst getypt; één stuk over jezelf en één stuk over school. Voorzie deze twee stukken tekst elk van een kleinere kop dan die je aan je naam gegeven hebt.