banner

1.4: Karakterset en karaktercodes

Karakterset

In een HTML-bestand kunnen we probleemloos alle letters en tekens gebruiken zoals die op het toetsenbord voorkomen. Je moet dan echter wel aan de browser kenbaar maken welke karakters er in jouw teksten voorkomen. Maak je een Nederlandstalige of Engeltalige website bijvoorbeeld dan gebruik je andere karakters dan dat je een Chineese of Hebreeuwse website zou maken.
Westerse talen maken gebruik van de zogenaamde UTF-8 karakterset. Hierin zitten meer dan 10.000 tekens waaronder:

  • Ons Alfabet in hoofdletters (A t/m Z)
  • Ons Alfabet in kleine letters (a t/m z)
  • Letters met accenten en trema's (è, ó, ü, ....)
  • Punten, komma's, enkele en dubbele aanhalingstekens (. , ; ' " .....)
  • etc.

Als je aangeeft dat je website met UTF-8 gemaakt is dan kun je bovenstaande letters en tekens gewoon typen in je teksten. De browser begrijpt ze dan en zal ze juist weergeven.

Om de browser te vertellen welke karaktercode je gebruikt dien je het volgenden op te nemen in de head!!!! van je pagina:

<meta charset="utf-8">

Karaktercodes

Er zijn situaties waarin je gebruik moet maken van bijzondere tekens.
Stel dat je een website maakt over het gebruik van html. hoe schrijf je dan in je website dat de website moet beginnen met <html>?
Als je dat zoals hierboven in je code schrijft dan 'denkt' jouw editor dat je een bestaand html-element gebruikt. Het staat dan wel in je broncode maar het is niet zichtbaar in je website!

Wil je deze tekens, die dus een speciale betekenis hebben binnen html toch opnemen op je website dan moet je daarvoor een speciale code gebruiken.

Deze code bestaat een vast beginteken en een vast eindteken. De karaktercode begint altijd een ampersand-teken (&) en eindigt altijd met een ; (puntkomma). Daartussen staan dan enkele letters die al iets over het teken vertellen.

Enkele voorbeelden:

  • < (kleiner dan teken) wordt geschreven als: &lt;     (lt staat voor "less then")
  • > (groter dan teken) wordt geschreven als: &gt;     (gt staat voor "greater then")
  • extra spatie wordt geschreven als: &nbsp;     (nbsp staat voor "non breaking space")
  • © (copyright teken) wordt geschreven als: &copy;

Opdracht 3: Karakterset en karaktercodes

Open index.html en zet op de juiste plaats de gewenste karaktercodering.
Schrijf ook de volgende zin op je website:

Zo'n schitterende <html>-cursus verdient een copyright.

Zet onderaan de pagina jouw naam voorafgegaan door het copyright-teken.
Bewaar deze pagina weer onder de naam: index.html.