banner

1.3: Documenttype = doctype

De allereerste regel bestaat eigenlijk niet uit het <html> element zoals je in paragraaf 1.2 geleerd hebt. Het html label wordt vooraf gegaan door een element dat aangeeft wat het documenttype is. Dit documenttype vertelt de browser met welke versie van html de pagina gemaakt is en op welke wijze de webpagina geïnterpreteerd moet worden bij het berekenen en weergeven van deze pagina.
Bovendien wordt het DOCTYPE gebruikt voor de juiste validatie (hoofdstuk 10), zoals je die bijvoorbeeld bij http://validator.w3.org kunt laten doen. Zo'n validatie kun je uitvoeren om te zien of je pagina's netjes volgens de regels van het opgegeven doctype geprogrammeerd zijn. DOCTYPE bestond dus blijkbaar ook al in eerdere html versies maar geen browser heeft er zich ooit druk om gemaakt als het ontbrak.

De DOCTYPE van html5 ziet er als volgt uit: <!doctype html>

  • Het doctype komt te staan vóór <html>
  • Het woord doctype wordt vooraf gegaan door het uitroepteken !
  • Aangezien wij de meest recente versie van html aan het leren zijn volgt er na het woord !doctype een spatie en de toevoeging html. Elke browser die deze pagina moet interpreteren weet nu dat het een html5 webpagina is.

Opdracht 2: DocType definitie

Voorzie de index.html pagina van het juiste doctype.
Neem het doctype in het vervolg op voor alle html-pagina's.