banner

1.1: Inleiding in html

Websites worden geschreven in de opmaaktaal HTML. Op dit moment zijn we toe aan versie 5. Deze cursus is dus gebaseerd op versie html5. De bedoeling is dat jullie tijdens deze cursus leren om een website te programmeren. Hierbij is het belangrijk dat je alle code leert begrijpen en kunt toepassen. Gedurende alle leerjaren dat je informatica volgt zal deze cursus de basis zijn van wat je nodig hebt om praktische opdrachten te kunnen maken.

HTML betekent HyperText Markup Language

HTML is, zoals al in de naam te lezen valt, een opmaaktaal. Wanneer iemand een website opvraagt in een Browser zoals bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome of Firefox, dan wordt een html-bestand naar hem toegestuurd. De Browser zorgt er uiteindelijk voor dat de gebruikte opmaakcodes worden omgezet naar een mooi opgemaakte webpagina. Dat betekent dus dat de Browser software bevat die de codes dusdanig begrijpt dat hij er een mooie, werkende website van kan maken.

Tips voor het bestuderen van de cursus:

  1. Volg de lessen van boven naar beneden. De "hap-snap" methode (eerst doen wat je leuk vindt) leidt er vaak toe dat er delen van de cursus worden overgeslagen.
  2. Probeer alles uit. HTML leer je niet door naar codes te kijken. Je zult de elementen zelf moeten gebruiken om ze 'in de vingers' te krijgen.