banner

2.1: Externe links

De sterke kant van het World Wide Web is het feit dat je zo makkelijk van de ene naar de ander pagina kunt gaan. Surfen of browsen dus, zoals het in "goed Nederlands" heet. Om dit mogelijk te maken zullen we in ons document één of meer koppelingen oftewel links, naar andere pagina's moeten maken.

Een link naar een andere website noemen we een externe link.
Om zo'n link te maken gebruiken we het Anker-element <a></a>. Het beginelement <a> alléén is echter niet voldoende. <a> zegt nog niets over het adres van de site waar we naartoe willen. Hiervoor moeten we het beginelement uitbreiden met de optie href="web-adres" waarbij href staat voor hyperlink referance. Aangezien 'to refer' verwijzen betekent kun je dus zeggen dat href aangeeft waar naartoe de link verwijst.

Overigens noemt met zo'n eigenschap van een element ook wel een attribuut.Een attribuut heeft altijd een waarde. In dit geval is href het attribuut en is het webadres de waarde van het attribuut.

  1. Let op: Blijkbaar kunnen sommige elementen (zoals <a>) één of meerdere eigenschappen/attributen bevatten. href is zo'n attribuut.
  2. Elk attribuut dient voorzien te worden van een waarde. In dit geval is een geldig webadres de waarde van de eigenschap href.
  3. De eigenschap en de waarde worden gescheiden door het = teken.
  4. Een waarde dient altijd tussen dubbele aanhalingstekens (" ") te staan. Dat is verplicht in html.
  5. Het webadres van een externe link begint altijd met http:// of met https://
Tussen beginelement <a> en eindelement </a> nemen we een stukje tekst op dat op het scherm als link zal verschijnen. Als de bezoeker van de website met de muis op deze link klikt, dan wordt deze website opgehaald en op het scherm geplaatst.
Om bijvoorbeeld een link te leggen naar YouTube (adres is http://www.youtube.com) nemen we het volgende in onze tekst op:

<a href="http://www.youtube.com">YouTube</a>
De link komt er nu als volgt uit te zien:

YouTube

De tekst 'YouTube' die tussen begin- en eindelement staat zal nu op het scherm als link verschijnen, zodat de bezoeker weet waar hij/zij moet klikken.

In bovenstaand voorbeeld zie je hoe je een externe link naar een andere website in je pagina opneemt.

De algemene schrijfwijze luidt:

<a href="http://www.host.domain/bestand.html">

Een externe link bevat een zogenaamd absoluut adres. Het vermeldt de exacte lokatie van een webpagina.
Merk op dat de map-namen in HTML van elkaar gescheiden zijn met forwardslashes (/) en niet, zoals bijvoorbeeld in de Windows Verkenner, met backslashes (\).

Opdracht 5: Externe Links

Plaats een externe link naar de zoekmachine 'Google' in de html-pagina uit de vorige les. Bewaar deze pagina weer onder de naam: index.html

Extra

  1. Pas het stukje over jezelf aan door informatie op te menen over je sportclub of favoriete band.
    Zorg ervoor dat de naam van de band of sportclub voorzien wordt van een externe link naar de website van die band of sportclub.
  2. Neem in het stukje over school ook informatie op over de basisschool waarop je gezeten hebt en, als je dat al weet, iets over je vervolgschool. Neem externe links op naar de betreffende scholen.